Login:

E-mail:
Anketangizga E-mail` ingizni yozmagan bo`lsangiz bu xizmatdan foydalana olmaysiz .
Orqaga qaytish
Qiziqarli: Yaponiyada yer silkinishining sababi davlat 4 ta yer platasi kesishgan joyda joylashganida. Yer platalari muntazam ravishda qo`zg`alib turadi natijada Yaponiyada yer silkinishi bo`ladi.